Privacy Policy

Privacy Policy

U kunt hier onze privacy policy downloaden. Gogo_GamesPrivacy_beleid_2021

For our english Privacy Policy click here: Gogo_GamesPrivacy_Policy_2021

Dutch version


Privacy- en cookiebeleid

Laatst aangepast: 19 november 2021 – Nederlands

Verwerking door Gogo Games

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Gogo Games. (hierna: “GOGO GAMES”). De

verantwoordelijkheden voor de verwerking van de persoonsgegevens liggen bij GOGO GAMES.

U kunt onze services op verschillende manieren gebruiken: om informatie te zoeken en te delen, met andere mensen te communiceren of nieuwe inhoud te maken. Wanneer u gegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door een account aan te maken, kunnen we die services verbeteren, om u relevantere zoekresultaten te laten zien, u in contact te brengen met andere mensen, of het delen van inhoud sneller en gemakkelijker te maken. We willen dat u bij het gebruik van onze services duidelijk kunt zien hoe wij uw gegevens gebruiken en op welke manieren u uw privacy kunt beschermen.

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd:

 • Welke gegevens we verzamelen en waarom.
 • Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken.
 • De mogelijkheden die we bieden om, onder andere, het te kunnen inzien en bijwerken van uw gegevens.

Uw privacy is belangrijk voor GOGO GAMES. Daarom vragen we u om de tijd te nemen om ons Privacybeleid door te nemen. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via support@gogo-games.com

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u een product of dienst bij ons afneemt. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan toestemming van je ouders om onze producten en diensten te gebruiken en laat ze dit privac y- en cookiebeleid lezen.

Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens om betere services te kunnen leveren aan al onze gebruikers, van het vaststellen van basisinformatie, zoals bijvoorbeeld de taal die u spreekt, tot meer complexe dingen.

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

Gegevens die u aan ons verstrekt

Voor veel van onze services dient u zich aan te melden of te registeren. Wanneer u dit doet, kunnen we u mogelijk vragen om u w persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens worden opgeslagen in uw account.

Gegevens die we ontvangen op basis van uw gebruik van onze services

We verzamelen gegevens over de services die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt, zoals wanneer u een website bezoekt , als u een van onze producten gebruikt, of onze advertenties en inhoud bekijkt en gebruikt. Deze gegevens omvatten:

Apparaatgegevens

We verzamelen apparaat specifieke gegevens, zoals het hardware model, de versie van het besturingssysteem, unieke apparaat – ID’s, sensor data, en mobiele netwerkgegevens.

Logbestands Gegevens

Wanneer u onze services gebruikt of inhoud bekijkt die wordt geleverd door GOGO GAMES, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten:

 • Details over hoe u onze service heeft gebruikt, zoals uw zoekopdrachten.
 • IP-adres (Internet Protocol).
 • Gegevens over apparaat gebeurtenissen, zoals crashes, system activiteit, hardware instellingen, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en de verwijzende URL.

Locatiegegevens

Wanneer u GOGO GAMES-services gebruikt, kunnen we gegevens over uw daadwerkelijke locatie verzamelen en verwerken. We gebruiken verschillende technologieën om de locatie vast te stellen, waaronder IP-adres, en de door u opgegeven postcodes, of GPS gegevens etc.

Unieke applicatie nummers

Bepaalde services bevatten een uniek applicatienummer. Dit nummer en informatie over uw installatie (bijvoorbeeld het type besturingssysteem en het versienummer van de applicatie) kunnen naar GOGO GAMES worden verzonden wanneer u die service installeert of verwijdert.

Lokale opslag

We kunnen gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op uw apparaat met mechanismen zoals browser web opslag en applicatie-gegevens caches.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij en onze derde-partij-partners gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer u een GOGO GAMES-service bezoekt, waaronder mogelijk het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om uw browser of apparaat te identificeren. We gebruiken deze technologieën ook om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer u services gebruikt die we aanbieden aan onze derde-partij-partners, zoals advertentie services of Google-functies zoals Google Analytics die op onze sites kunnen worden weergegeven.

Gegevens die we verzamelen wanneer u bent ingelogd bij GOGO GAMES, evenals gegevens over u die we verkrijgen van derde – partij partners, behandelen we deze als persoonlijke gegevens.

Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we uit al onze services verzamelen om de services te leveren, te onderhouden, te beveiligen en t e verbeteren, om nieuwe services te ontwikkelen en om GOGO GAMES en onze gebruikers te beschermen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren, zoals relevantere zoekresultaten.

Als u een GOGO GAMES-account heeft, kunnen we uw profielnaam, profielfoto en acties die u uitvoert in applicaties die zijn gekoppeld aan uw GOGO GAMES-account, weergeven in onze services zoals uw avatar in een computerspel. We respecteren de instellingen die uw opgeeft in het GOGO GAMES-account die te maken hebben met de weergave en het delen van bijvoorbeeld uw profiel.

Wanneer u contact opneemt met GOGO GAMES, leggen we uw berichten vast om te helpen bij het oplossen van problemen die u ondervindt. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over onze services, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen.

We gebruiken gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën, zoals pixel tags, om uw gebruikerservaring en de totale kwaliteit van onze services te verbeteren. Google Analytics is een van de producten die we gebruiken om dit te doen . Door uw taalvoorkeuren op te slaan, kunnen we onze services bijvoorbeeld weergeven in uw voorkeurstaal.

We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in dit Privacybeleid worden beschreven.

GOGO GAMES verwerkt persoonlijke gegevens op onze servers in allerlei verschillende landen over de hele wereld. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.

Duidelijkheid en keuzemogelijkheden

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is ons doel duidelijk te zijn over de gegevens die we verzamelen, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld in uw GOGO GAMES-account (profielen):

 • Elementen aanpassen, bijvoorbeeld in welke vorm het profiel bestaat.
 • Gegevens die aan uw GOGO GAMES-account zijn gekoppeld, meenemen uit veel van onze services naar een andere service

Kiezen  of uw Profielnaam en Profielfoto worden weergegeven aan anderen.

 • Profiel data verwijderen (eventueel op verzoek).

U kunt ook instellen dat uw browser alle cookies blokkeert, waaronder cookies die zijn gekoppeld aan onze services, of aangee ft wanneer we een cookie plaatsen. Het is echter belangrijk te onthouden dat veel van onze services mogelijk niet correct functioneren als uw cookies zijn uitgeschakeld. We kunnen uw taalvoorkeuren dan bijvoorbeeld niet onthouden. Zie ook onderwerp cookies.

Gegevens die u deelt

Via veel van onze services kunt u gegevens met anderen delen. Vergeet niet dat wanneer u gegevens openbaar deelt, deze kunnen worden geïndexeerd door zoekmachines, waar onder Google. Onze services bieden u verschillende opties voor het delen en verwijderen van uw inhoud.

Uw persoonlijke gegevens inzien en bijwerken.

Wanneer u onze services gebruikt, proberen we u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Als die gegevens onjuist zijn, proberen we u te voorzien van manieren om deze gegevens snel bij te werken of te verwijderen, tenzij we die gegevens moeten bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen verwerken.

We kunnen verzoeken weigeren die op onredelijke wijs worden verhaald, onevenredig technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden).

Wanneer we u mogelijkheden kunnen geven voor het krijgen van toegang tot en het corrigeren van gegevens, doen we dit gratis, behalve in gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen. We streven ernaar onze services te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging. Daarom is het mogelijk dat we, nadat u gegev ens uit onze services heeft verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve servers verwijderen en gegevens niet uit onze back-up systemen verwijderen.

Gegevens die we delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten GOGO GAMES, behalve in een van de volgende omstandigheden, en alleen met derde-partij-partners:

Met uw toestemming

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten GOGO GAMES wanneer u ons toestemming heeft gegeven dit te doen. We hebben uitdrukkelijk toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens.

Voor externe verwerking

We leveren persoonlijke gegevens aan onze derde-partij-partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheid en beveiligingsmaatregelen.

Om juridische redenen

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten GOGO GAMES als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • Te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. • De van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen. •

Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken. • De rechten, eigendom of veiligheid van GOGO GAMES, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar en met onze derde-partij-partners (zoals uitgevers, adverteerders of gekoppelde sites) delen. We kunnen gegevens bijvoorbeeld openbaar delen om trends te laten zien met betrekki ng tot het algemene gebruik van onze services.

Als GOGO GAMES betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander Privacy beleid.

Beveiliging van gegevens

We werken er hard aan om GOGO GAMES en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzond er geldt het volgende:

 • We coderen veel van onze services met SSL.
 • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van GOGO GAMES, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Wanneer dit Privacy beleid van toepassing is

Ons Privacy beleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door GOGO GAMES, services die GOGO GAMES levert op Android, IOS of Windows Mobiele-apparaten en services die worden aangeboden op websites, maar niet op services die een afzonderlijk Privacybeleid hebben waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen.

Ons Privacy beleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen, waar onder producten of sites die aan u kunnen worden weergegeven in zoekresultaten, sites die services bevatten of andere sites waarnaa r een link is opgenomen in onze services. Ons Privacy beleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties die adverteren in onze services en die cookies, pixeltags en andere technologieën kunnen gebruiken om relevante advertenties weer te geven en te leveren.

Naleving en samenwerking met toezichthoudende autoriteiten

We controleren regelmatig of we voldoen aan ons Privacy beleid. We houden ons ook aan meerdere richtlijnen. Wanneer we

formele schriftelijke klachten ontvangen, zullen we contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. We werken samen met de betreffende regelgevende instanties, waaronder lokale autoriteiten voor gegevensbescherming, om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

Wijzigingen

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit Privacy beleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen v ia e- mail over de wijzigingen van het Privacy beleid). We bewaren ook eerdere versies van dit Privacy beleid in een archief dat u kunt raadplegen.

Cookies beleid

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daarop staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussen partijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
 • voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht; • (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met derde-partij-partners van GOGO GAMES en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van derde-partij-partners). Onze derde-partij-partners kunt u vinden onder de business to business pagina van GOGO GAMES en via de link partners. Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van ons advertenties op onze websites of applicaties. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt i ndien u daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze websites. De door Google (Analytics) en DoubleClick geplaatste cookies worden in onze opdracht geplaatst. Google treedt daarbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij GOGO GAMES de verantwoordelijke is.

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van de cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze via uw browserinstellingen te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kunt u zich op www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar partners.

Doorgifte derde landen

De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op onze websites bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekken wij locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien DoubleClick heeft verklaard zich te houden aan de ‘safe harbor’ privacy regelgeving en Google deze gegevens uitsluitend zal gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met ons (en dus niet voo r eigen doeleinden zal gebruiken).

‘GOGO GAMES zal per applicatie die gegevens verzameld toegang geven tot uw persoonlijke gegevens’ Hierin zullen wij u te allen tijde de controle geven om de gegevens te wijzigen of te verwijderen, verwijderen kan soms alleen mogelijk zij n op basis van een aanzoek per e-mail.

Andere privacy gerelateerde data

‘sensoren’

Uw apparaat is mogelijk uitgerust met sensoren die informatie leveren om te helpen uw locatie beter te begrijpen. Zo kan een versnellingsmeter bijvoorbeeld worden gebruikt om dingen zoals snelheid te bepalen en een gyroscoop om de reisrichting te bepalen.

‘credit card’

GOGO GAMES zal zelf geen creditcard gegevens verzamelen of opslaan wel zal GOGO GAMES derde partijen inschakelen zoals paypal of google om creditcard transactie te realiseren. De gegevens zullen dan ook bewaard of gemonitord worden door deze partij en de verantwoordelijkheid over deze gegevens liggen dan ook bij die partijen.

wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties’

Net zoals andere technologie- en communicatiebedrijven kan GOGO GAMES een verzoek ontvangen van overheden en rechtbanken over de hele wereld om gebruikersgegevens te overhandigen. GOGO GAMES zal dit in eerste instantie niet leveren tenzij dat hun verplicht wordt.

‘beperk delen of zichtbaarheid instellingen’

U kunt bijvoorbeeld instellingen selecteren zodat uw naam en foto niet worden weergegeven.

‘google analytics’

GOGO GAMES maakt gebruik van google analytics om het gebruik van hun web diensten te analyseren. Deze gegevens worden verzameld door google inc. en beschikbaar gesteld aan GOGO GAMES. GOGO GAMES kan deze gegevens gebruiken om hun diensten te verbeteren.

‘onderhouden’

We houden onze systemen bijvoorbeeld voortdurend in de gaten om te controleren of ze werken zoals bedoelt en om fouten te detecteren en op te lossen.

’telefoonnummer’

Als u bijvoorbeeld een telefoonnummer toevoegt als hersteloptie en u uw wachtwoord vergeet, kan GOGO GAMES u een sms sturen met een code waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.

beveiligen’

Een van de redenen waarom we IP-adressen en cookies verzamelen en analyseren, is bijvoorbeeld om onze services te beschermen tegen geautomatiseerd misbruik.

‘leveren’

Het IP-adres dat is toegewezen aan uw apparaat, wordt bijvoorbeeld gebruikt om de gegevens die u heeft aangevraagd, te verzenden naar uw apparaat.

‘verwijderen van uw inhoud’

U kunt bijvoorbeeld uw Web en App Activiteit, of uw volledige GOGO GAMES-account verwijderen.

‘Flash LSOs’ We gebruiken ‘local shared objects’ (LSOs), ook wel bekend als Flash cookies, om instellingen op te slaan waaronder volume control of highscores, en om bepaalde inhoud te weergeven op basis van wat je bekijkt op onze websites om het te personaliseren.

Flash cookies zijn niet hetzelfde als browser cookies door de hoeveelheid en type data die ze opslaan en de manier waarop ze data opslaan. Cookie management tools die geleverd zijn door je browser zullen flash cookies niet verwijderen om hier meer over te

leren en de instellingen te managen ga naar:

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118.

‘Lokale webbestanden’

We gebruiken lokale opslag, zoals lokale webbestanden (bijvoorbeeld door middel van HTML5) om inhoud op te slaan en instellingen. Verschillende browsers bieden mogelijkheden om door middel van instellingen opslag van lokale webbestanden te verwijderen of te blokkeren.

‘Anti-Cheat en fraude Preventie Technologie’

In een poging om veilige en eerlijke spellen te leveren aan haar spelers, gebruikt GOGO GAMES anti fraude en preventie softwa re of applicaties tijdens het gebruik van online producten en services om frauderend gedrag tegen te gaan die negatieve invloed hebben op de spelers ervaring. In sommige van onze producten en website, mag GOGO GAMES statistieken over zijn gebruikers community verzamelen en zijn affiliaties over onze online producten en services en spellen die gespeeld worden.

GOGO GAMES mag op zichzelf of via derde-partij-partners, bepaalde apparaat identificerende data verzamelen over je PC of mobiele apparaten en andere slimme apparaten informatie zoals: IP Adressen, scherm resoluties, apparaat types (PC, MAC etc.), besturing programma’s(Windows, OS X, Linux etc.), Tijd zones, MAC adres, algemene geo locatie informatie, en andere systeem of

netwerk data om een digitale identificatie te vormen van de gebruiker zijn apparaat. Deze informatie mag gecombineerd worden met gelijksoortige informatie die geleverd wordt door derde-partij-partners die assisteren in het verzamelen van dit soort informatie.

Onze derde-partij-partners mogen de informatie, die wordt verzameld en bewaard betreft jouw computers, mobiele apparaten, en andere slimme apparaten als onderdeel van hun services, gebruiken voor andere klanten en gebruikers. Wij moedigen uw aan om ook hun Privacybeleid te lezen.

‘Push Notificaties’

In sommige mobiele producten en producten voor slimme apparaten, mag GOGO GAMES push notificaties verzenden naar deze apparaten om de zoveel tijd. Om de gebruiker te updaten over games, evenementen of promoties die GOGO GAMES heeft. Als je deze vorm van communicatie liever niet hebt of niet langer meer wenst te hebben dan ben je vrij om deze functie uit te zetten op apparaat niveau. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker de juiste notificaties krijgt zal GOGO GAMES informatie moeten verzamel en over het te gebruiken apparaat waaronder het besturingssysteem waarmee het opereert en gebruikers identificatie informatie.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Me t dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Heeft u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via support@g-dm.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’ op onze website www.g-dm.nl).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan support@g-dm.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’ op onze website www.g-dm.nl). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde-partij-partners of aan specifieke derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of, en hoe, wij uw verzoek inwilligen. Indien we het verzoek niet kunnen inwilligen ontvangt u een bericht met de reden hiervan.

Overigens hebt u op veel van onze websites en applicaties de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n website of applicatie hebt ingevoerd, verwijderen via de daarto e gegeven mogelijkheden.

Specifieke product beleidsregels

In de volgende kennisgevingen worden specifieke privacy beleidsregels uitgelegd met betrekking tot bepaalde GOGO GAMES- producten en -services die u mogelijk gebruikt: www.omgevingsplan-breda.nl:

BabyFunPop:

-Er worden op geen enkele manier data getrackt en of opgeslagen door Gogo Games bij Gogo Games.

LET OP! Alle beleid regels in dit document omtrent cookies en privacy zijn van toepassing op al onze product.